Nyheter

» Blinkande lampor - 15/07/2023

Som många har märkt så har armaturerna inomhus börjat blinka. Det går inte att byta bara lampan utan hela armaturen måste bytas ut och då krävs elektriker. Vi väntar därför tills minst 4 st armaturer blinkar och byter sen samtliga i ett svep. Det blir för kostsamt att byta en och en. Styrelsen diskuterar om vi ska byta ut armaturerna mot nya men det finns just nu mer prioriterade ärenden. Mvh styrelsen

» Inbjudan till årstämma 23 maj 2023 - 15/04/2023

Föreningens årsstämma kommer att genomföras tisdag 23 maj kl 19 på Midsommargården. Bifogat finns dagordning för stämman. Årsredovisning för 2022 kommer att skickas ut med E-post till alla medlemmar två veckor innan stämman.

Motioner
Det är möjligt att lämna förslag till stämman för nästkommande verksamhetsår (2023). Detta sker i form av en motion. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fredag 5 maj. Motioner skickas till
backvagen4652@gmail.com

OBS. Vi kommer i år att vara på midsommargården. Telefonplan 3 (ingång vid biblioteket i Telefonplan).

Varmt välkomna till årets stämma!
Styrelsen Brf Bäckvägen 46-52

» Nyhetsbrev april 2023 - 15/04/2023

Nyhetsbrev april 2023

Söndag 7 maj – vårens städdag
Vårens städdag kommer att genomföras söndag 7 maj. Vi ses kl 10 på gården och hjälps åt att ordna fint i våra hus och på gården. Efter avslutad städning grillar vi korv och dricker kaffe. Vi hoppas på vårvärme och stor uppslutning. Vi hoppas också kunna inviga nya utemöbler under dagen!

Det kommer att finnas en markerad yta där man efter avslutad städdag kan slänga även privata saker, dock ej elavfall, målarfärg och annat miljöfarligt. Viktigt att tänka på, inte bara ur miljösynpunkt, föreningen får en straffavgift om felaktigt avfall slängs.

Brandskyddsbesiktning
Under våren har en brandskyddsbesiktning genomförts av våra fastigheter och några åtgärder har genomförts. Bland annat har bristfällig brandskyddstätning åtgärdats. Brandskyddsbesiktningen visade även att vi har för mycket saker i våra trapphus. Styrelsen uppmanar därför alla att plocka bort alla lösa föremål i trapphusen. Endast 1 barnvagn/hushåll är tillåtet att ha i trapphuset.
Speciellt viktigt är att utrymmen framför fönster är fria från föremål eftersom våra fönster behöver kunna öppnas av brandkåren för utvädring i händelse av brand.

Brandskyddsarbetet sker löpande och styrelsen genomför brandskyddsronder två gånger per år.

Återvinning
Våra återvinningskärl är ofta överfulla och vi vill därför uppmana alla medlemmar att vika ihop kartonger. Återvinningskärlen är dimensionerade för hushållsförpackningar. Om ni har stora mängder kartonger eller större emballage, vid till exempel renovering så måste ni köra det till återvinningscentralen alternativt slänga mindre mängder åt gången och då kvällen före tömningsdag. Dagar för tömning står på en lapp på väggen i återvinningsrummet.

Förråd för däckförvaring
Föreningen har ett större källarförråd under port 52 som till sommaren kommer att bli tillgängligt. Styrelsen har en idé att upplåta förrådet för däckförvaring till medlemmar – om det finns tillräckligt stort intresse. Har du däck som tar plats i ditt förråd och är intresserad av att mot en mindre avgift förvara dessa i ett gemensamt förråd? Hör av dig till info@backvagen4652.se

 

» Välkomna på årsstämma för Bostadsrättsföreningen Bäckvägen 46-52 - 20/04/2022

Tid: Torsdag 19 maj kl 19
Plats: Vid fint väder ses vi på gården utanför port 48.

Om vädret är sämre så kommer mötet att genomföras digitalt. En inbjudan med möteslänk kommer då istället att skickas ut via e-post innan mötet. Var uppmärksamma några timmar före mötet på mail från styrelsen. Om ni har några frågor om detta så går det bra att kontakta styrelsen på info@backvagen4652.se.

 Föreslagen dagordning till årsstämman:

 1. Öppnande av stämman
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Val av sekreterare för stämman
 5. Val av justerare tillika rösträknare för stämman
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Hantering av frågor som styrelsen skjutit till stämman och eventuellt inkomna motioner från medlemmar för nästkommande verksamhetsår
 14. Beslut om arvoden för styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsår
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 17. Val av valberedning
 18. Övriga frågor
 19. Avslutande av mötet
 20. Allmän frågestund för de som vill
   

Varmt välkomna till årets stämma!
Styrelsen Brf Bäckvägen 46-52

» Nyhetsbrev mars 2022 - 31/03/2022

Söndag 24 april – vårens städdag
Vårens städdag kommer genomföras söndag 24 april. Vi ses kl 10 på gården och hjälps åt att ordna fint i våra hus och på gården. Efter avslutad städning grillar vi korv och dricker kaffe. Vi hoppas på vårvärme och stor uppslutning.

Det kommer att finnas en container där man efter avslutad städdag kan slänga även privata saker, dock ej elavfall, målarfärg och annat miljöfarligt. Viktigt att tänka på, inte bara ur miljösynpunkt, föreningen får en straffavgift om felaktigt avfall slängs.

Vi kommer även rensa i våra gemensamma cykelförråd och gångar och vill därför att ni märker upp era cyklar med namn innan städdagen. Omärkta cyklar och övrigt kommer att skänkas till återvinning.

Resultat efter OVK (Obligatorisk ventilationskontroll)
Den obligatoriska kontrollen av vår ventilation är nu genomförd. Kontrollanten från SB-ventilation kom in i nästan alla lägenheter vilket är positivt. Vi har fått några anmärkningar, till exempel olämpliga ventilationsdon i några lägenheter. Om du berörs av detta så kommer någon i styrelsen att kontakta dig. Några anmärkningar behöver åtgärdas innan vi får ett godkänt intyg.
Fläktar och andra gemensamma delar av ventilationssystemet fick inga anmärkningar men våra ventilationskanaler börjar bli smutsiga och bör göras rent i samband med nästa OVK.

SB-ventilation gjorde även en injustering av alla ventiler och fläktar – det är därför viktigt att inte själv justera frånluftsdonen (de runda ventilerna i kök och badrum). Då kan ventilationen för alla lägenheter påverkas. 

OVK ska genomföras var 6e år så nästa gång blir 2028.
Om ni har någon fundering om er ventilation går det bra att höra av er till styrelsen: info@backvagen4652.se

Tömning av återvinning
Styrelsen har beslutat att beställa ytterligare tömning av plast och kartong då dessa ofta blivit fulla.
Så här ser schemat för tömning ut nu:

Papper/kartong: måndag, onsdag och fredag
Plast: måndag och fredag
Metall: torsdag
Glas: onsdagar jämna veckor


Vi vill också påminna om ansvaret att se till återvinningshuset enligt schema som finns här: http://backvagen4652.se/Information/GetDocument/105

Aktuella arbeten
Under mars har en kontroll av fasader, balkonger (de äldre) och fönster gjorts. Den här typ av kontroller ska göras med några års mellanrum enligt underhållsplanen. Vi vet också att vi har några spickor i fasaden och att en del fönster med träbågar börjar se slitna ut. Styrelsen väntar på en rapport från kontrollen och kommer sen att fatta beslut om eventuella åtgärder.

19 maj – föreningens årsstämma 
Föreningens årsstämma kommer att genomföras torsdag 19 maj kl 19.
En kallelse tillsammans med årsredovisning för 2021 och dagordning kommer gå ut till alla medlemmar enligt praxis.
Det är möjligt att lämna förslag till stämman för nästkommande verksamhetsår (2022). Detta sker i form av en motion. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast torsdag 14/4. Motioner skickas till info@backvagen4652.se
 

Hälsningar från styrelsen

» Nyhetsbrev januari 2022 - 24/01/2022

Kontroll av ventilation vecka 5
Under vecka 5 (31/1-3/2) så kommer OVK (obligatorisk ventilationskontroll) att genomföras i våra fastigheter. Det innebär att personal från företaget SB ventilation behöver komma in i alla lägenheter för att mäta luftflöden. I samband med kontrollen så görs även en justering av frånluftsdonen (de som tar ut luft från kök och toalett) i varje lägenhet.

SB ventilation kommer att avisera direkt till er under vecka 4 vilken dag se kommer till just er. Om ni inte har möjlighet att vara hemma så kommer det gå att lämna nycklar till dem på morgonen samma dag. Enligt den preliminära planen så kommer arbetet fördelas så här:
Måndag 31/1: Bäckvägen 46
Tisdag 1/2: Bäckvägen 48
Onsdag 2/2: Bäckvägen 50
Torsdag 3/2: Bäckvägen 52

Inför ventilationskontrollen är det viktigt att göra rent era ventilationsdon ovanför fönster. Det lossas med två skruvar och kan sedan dammsugas rent. 

Efter justeringen av ventilationen är det viktigt att inte själv justera frånluften (de runda ventilerna i kök och badrum). Då påverkas ventilationen för alla lägenheter. 

Nytt schema för tillsyn av återvinningshuset
Nu finns ett nytt schema för 2022 där det framgår vilka medlemmar som ansvarar för tillsyn av återvinningshuset. Det nya schemat anger lägenhetsnummer och vecka. Ditt lägenhetsnummer finns uppmärkt på utsidan av din ytterdörr. Om du saknar märkning och är osäker på ditt lägenhetsnummer så meddela styrelsen. Det nya schemat finns anslaget i varje port samt i återvinningshuset. 

Ansvaret innebär att dagligen:

Eftersom kartong- och plastbehållare ofta blivit överfulla så har styrelsen beslutat att beställa ytterligare tömning av dessa behållare.   


Våra källare och gemensamma utrymmen
Styrelsen vill påminna alla medlemmar om att det inte är tillåtet att ställa möbler eller andra föremål i våra gemensamma utrymmen. Endast cyklar och barnvagnar får förvaras i cykelförråd och trapphus.  

Planer inför 2022
Under 2022 kommer styrelsen prioritera ett antal underhållsarbeten av våra fastigheter. Det handlar både om behov som identifierats av den föregående styrelsen samt sånt som finns med föreningens underhållsplan. Vi har också en dialog med trädgårdsgruppen om hur vår gemensamma gård kan förbättras ytterligare.

Information om kommande årsstämma och vårstädning kommer skickas ut under våren.

Hälsningar från styrelsen

» Container kvar till onsdag & cyklar i cykelstället - 31/10/2021

Tack alla som deltog på städdagen. Roligt att så många kunde vara med. Ett extra tack till trädgårdsgruppen som fixade fika och grillning. Containern kommer att stå kvar tills på onsdag så fritt fram att passa på att rensa förråden. Var noga med att inte slänga elavfall och annat som måste till miljöstation. Se anslag på containern. För er som har cyklar som är fastlåsta i cykelstället på gården så ber vi er ta bort dessa senast onsdag så att vi enkelt kan flytta tillbaks cykelstället till sin rätta plats. Klottret är nu borta från sopskåpen. Vi får se hur länge det får vara så. Med Vänlig Hälsning Styrelsen

» Höstens städdag 31 oktober - 30/09/2021

Välkommen till höstens städdag söndag 31 oktober. Vi ses kl 10 på gården och hjälps åt att ordna fint i våra hus och på gården. Efter avslutad städning grillar vi korv och dricker kaffe.

Det kommer att finnas en container där man efter avslutad städdag kan slänga även privata saker, dock ej elavfall, målarfärg och annat miljöfarligt. Viktigt att tänka på, inte bara ur miljösynpunkt, föreningen får en straffavgift om felaktigt avfall slängs.

På städdagen kommer vi att städa i källargångar och andra allmänna utrymmen. Cyklar behöver inte märkas men övrigt kvarlämnat kommer att slängas.


Väl mött,
Styrelsen

» Städdag söndag 9:e maj - 02/05/2021

Vårens städdag blir söndagen den 9:e maj. Vi ses kl 10 på gården och hjälps åt
att ordna fint runtom våra hus enligt checklista. Såklart ser vi till att hålla
avstånd pga rådande situation.
Det kommer finnas en container där man efter avslutad städdag kan slänga
även privata saker, dock ej elavfall, målarfärg och annat miljöfarligt. Viktigt att
tänka på, inte bara ur miljösynpunkt - föreningen får en straffavgift om felaktigt
avfall slängs.
Vi hoppar över korvgrillning, igen med rådande situation i åtanke, men hoppas
på en trevlig stund tillsammans ändå!

Väl mött,
Styrelsen

» Information till samtliga medlemmar - 21/01/2021

Återvinningshuset

Det fortsätter att lämnas grovsopor i vårt återvinningshus. Om det inte snarast sker en förbättring har styrelsen beslutat att återvinningshuset kommer att stängas igen. Din återvinning kommer du då istället att få lämna vid närmsta miljöstation.

Stamspolning

Vecka 5 kommer Solna Högtrycksspolning att högtrycksspola stammar från kök och badrum i samtliga lägenheter i föreningen.

Om ni ej kan vara hemma ska nycklar lämnas till deras personal kl: 8.00 den aviserade dagen. Dessa ska vara märkta med namn och port.

Om du inte har möjlighet att lämna din nyckel klockan 8.00, så kan den lämnas i ett märkt kuvert i föreningens brevlåda i port 50, dagen innan högtryckspolningen ska ske i din port. Aviserade datum är:

Port 46: mån: 1/2

Port 48: tis: 2/2

Port 50: ons: 3/2

Port 52: tor: 4/2

Hälsningar från styrelsen