Information

Föreningen

Föreningen bildades år 2000.

 mailkontakt: backvagen4652@gmail.com

Föreningens ändamål och verksamhet

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. 

Föreningens stadgar

Föreningens gällande stadgar har registrerats hos Patent- och Registreringsverket 2000-09-05.

Fastighet och lägenhetsfördelning

Föreningens fastighet, Papperskniven 5 och 6, är belägen i Stockholms kommun. Byggd 1943 och tillbyggd 1988.

Föreningen äger fastigheten med tomträtt.

På fastigheten finns 2 st bostadshus innehållande 38 lägenheter och 1 lokal, varav 1 lägenhet och 1 lokal är hyresrätter.

Lägenhetsfördelning:

21 st 2 rum och kök

3st 2,5 rum och kök

13st 3 rum och kök

1st 4 rum och kök Total bostadsyta: 2 464 kvm Total lokalyta: 43 kvm

Föreningens lokalkontrakt löper enligt följande:

Verksamhet Yta 43 kvm

Easy Building i Sverige AB

 

Medlem i Fastighetsägarna